Dejavnosti lesno predelovalne industrije

Lesna industrija zaseda v Sloveniji zelo pomembno vlogo, pa naj bo to tesarstvo, mizarstvo, ali pa druge dejavnosti. Naša država leži na precej gozdnatem področju, zaradi česar imamo veliko te naravne dobrine. Že zgodaj so se začeli postavljati lesni obrati, ki so izkoriščali bogastvo slovenskih gozdov, o čemur pričajo mnogi ostanki nekdanjih žag ob vodnih strugah. Zelo veliko pa je pomenilo tudi dejstvo, da smo v Sloveniji dovolj zgodaj prepoznali pomembnost kvalitetnega upravljanja z gozdovi in tako začeli načrtno pogozdovati primerna področja. Prav tako smo hitro sprevideli škodljivost golosekov, ki so mnogim državam povzročili hitro izginotje večjih gozdnatih površin.

Tesarstvo in mizarstvo pri nas

Poleg pridobivanja lesne biomase je osnovna lesno predelovalna dejavnost pri nas ravno tesarstvo. To področje obdelave se osredotoča na izdelavo lesenih konstrukcij, kot so ostrešja, leseni nadstreški in podobno. Za tesarstvo velja, da se največ poslužuje lesenih kosov v obliki tramov, ali pa za svoje stvaritve uporablja lepljen les. Cena tesarskih storitev se je znižala z razvojem tehnologije obdelave ter s prihodom sodobnih orodij, kot so hidravlična dvigala.

Mizarska dejavnost pa se ukvarja z bolj fino obdelavo lesa za potrebe pohištva in notranjega opremljanja bivalnih prostorov. Tu ima lepljen les, cena katerega je odvisna od zahtevnosti izdelave, še pomembnejšo vlogo. Veliko je namreč lesenih izdelkov, ki vsebujejo ploskve večjih površin. Sem spadajo predvsem mize, masivne omare in stoli. Za izdelavo tovrstnih površin iz masivnega lesa je najbolj primeren lepljen les. Cena pohištva masivne izdelave seže v višji rang, vendar gre tu vsekakor za kvalitetne kose, ki zlahka preživijo več generacij uporabnikov. Tudi vzdrževanje lesenega pohištva, ki ga sestavlja lepljen les, je zelo enostavno. Specifični postopki pa so odvisni od površinske obdelave lesa, zato mora navodila za vzdrževanje in čiščenje podati mizarska delavnica, kjer je bilo pohištvo narejeno.